Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Społeczeństwo recyklingu (...)

Zaproponowane standardy w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów są spójne z ogólnym europejskim trendem, polityką „3 kolorów recyklingu” i sprowadzeniem odpowiedzialności za zbiórkę selektywną do poziomu mieszkańca. Jednakże ponownie rozgorzała dyskusja na temat celowości wprowadzania regulacji i standardów. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybran(...)
»