Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie odorów z kanaliz(...)

W najbliższym czasie, mimo zapowiedzi, prawdopodobnie nie doczekamy się legislacji regulującej dopuszczalne koncentracje substancji złowonnych w powietrzu. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje. Wzrastający poziom życia mieszkańców, w szczególności w dużych miastach, powoduje, że lokalne społeczności zmuszają operatorów sieci kanalizacyjnych do usuwania odorów – jeśli takie występują. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (bo on(...)
»

Ustawa krajobrazowa. Wybr(...)

Tak zwana ustawa krajobrazowa była i jest charakteryzowana na łamach „Przeglądu Komunalnego” już na różne sposoby. Pojawiły się komentarze dotyczące zarówno kierunków przeprowadzanych zmian, jak i konkretnych nowych narzędzi ochrony krajobrazu, przede wszystkim zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rzeczywiście, są to chyba najbardziej istotne zmiany wynikające z Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi o(...)
»