Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Plusy i minusy Krajowego (...)

Rok 2004 to już trzeci rok funkcjonowania tzw. ustawy o opłacie produktowej. Wprowadziła ona wiele zmian w życiu gospodarczym Polski. Celem niniejszego artykułu będzie ocena efektu oddziaływania tych zmian na nasze otoczenie. Ustawa o opłacie produktowej poprzez swoje zapisy ma doprowadzić do powstania i sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych (KSROO), którego nadrzędnym celem będzie selektywna zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych, zgodnie z wymogami(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

pathogen - a micro-organism responsible for disease · Mikroorganizm chorobotwórczy payload - the weight of material carried by a loaded or partly loaded vehicle · Ciężar ładunku PCDDs ( polychlorinated dibenzo-p-dioxins) - a group of chlorinated tricyclic compounds which occur with the PCDFs as trace contaminants in a range of manufactured organic chemicals and which may also be found in gases and fly ash emitted from a variety o(...)
»