Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydatków dużo, a środków.(...)

W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich planowane na lata 2014-2020 wydatki majątkowe szacuje się na 96,5 mld zł, przy założeniu wsparcia ich środkami zewnętrznymi w wysokości 63,7 mld zł. Zmniejszanie dostępu do tego typu źródeł finansowania, szczególnie na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i drogi, grozi zahamowaniem rozwoju gmin wiejskich, a ostatecznie pogorszeniem standardu życia mieszkańców wsi. Odkąd zaprezentowano wstępne założenia wykorzystania fundusz(...)
»

Mały ogród miejski (...)

Prezentowany ogród powstał na małej działce miejskiej w dość ciasnej zabudowie na południu Wrocławia. Inwestorzy nabyli dom wraz z ogrodem od poprzednich właścicieli. Ogród był już zagospodarowany, wręcz przeładowany roślinami. Naszym zadaniem było przeorganizować go tak, by odpowiadał oczekiwaniom nowych właścicieli. Na niewielkiej powierzchni wokół budynku należało zmieścić ogrodowe miejsce wypoczynku, trawnik, parking, niewielki składzik i atrakcyjną (...)
»