Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Idea smart nie tylko dla (...)

Proces zmieniania się ośrodków miejskich w tzw. miasta inteligentne dopiero się zaczął. Nie będzie on łatwy z uwagi na to, że możemy spotykać się z rozmaitymi oczekiwaniami i wyobrażeniami dotyczącymi wizji smart city. Jedno jest pewne: z inteligentnych technologii mogą skorzystać nie tylko metropolie, ale też – mimo skromniejszych budżetów – małe polskie miasteczka. Smart city to idea nastawiona na to, by ośrodki miejskie, zarówno duże, jak i te niewielkie, były za(...)
»

Odazotowanie spalin metod(...)

Gwarancję odazotowania spalin z kotłów energetycznych do poziomu wymaganego w dyrektywie IED daje przede wszystkim metoda selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Ze względu na jej wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne poszukiwane są metody alternatywne. Do jednej z nich należy ozonowanie.   Tlenki azotu (NOx) emitowane do atmosfery stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego – przyczynia(...)
»