Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Ochrona gatunkowa w Polsc(...)

Po II wojnie światowej wznowienie działalności ochronnej nastąpiło dość szybko. Obowiązywała wtedy jeszcze pierwsza polska Ustawa z 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (DzU nr 31, poz. 274) i to na jej podstawie zostały wydane akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej. Pierwsze powojenne zebranie organizacyjne zostało zwołane w Krakowie 31 marca 1945 r., a 25 sierpnia 1945 r. została powołana Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP), w której skład weszli – dla podkre(...)
»

Śmieciarka śmieciarce nie(...)

„Handlowiec sprzedaje pierwszą śmieciarkę. Każdą następną – stojący za nim serwis”. Ta stara maksyma znajduje pełne potwierdzenie w rzeczywistości. Nawet bowiem najlepszy sprzedawca, z idealnym produktem, niewiele zdziała, kiedy dla oferowanej przez niego maszyny brakuje dobrej obsługi posprzedażnej. Aspekt serwisu jest o tyle istotny, iż ma bezpośrednie przełożenie na jakość usług świadczonych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów. Nie ma znacze(...)
»