Odbiór i zagospodarowanie odpadów w świetle rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-4
  DRUKUJ

Jak kształtuje się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych? Jaki jest zakres regulacji aktu prawa miejscowego? Do czego zobowiązana jest rada gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi?


Zgodnie z pierwotną treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2016 r. poz. 250, ze zm.) i przepisem (DzU z 2012 r. poz. 391), „rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właśc [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus