Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

16-17.10.2013, Warszawa 3. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Organizator: REECO Poland, Warszawa Info: 22/266-02-16; bartkowski@reeco.eu; www.renexpo-warsaw.com   16-18.10.2013, Szczyrk VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach ro(...)
»

Wdrażanie sieci ekologicz(...)

Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju. Dlatego konieczne są działania ochronne prowadzone także poza terenami dotychczas prawnie chronionymi. Udział Polski w ochronie różnorodności biologicznej w skali kontynentu europejskiego(...)
»