Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina w procesie inwestyc(...)

Na marginesie dyskusji towarzyszącej wyłanianiu samorządu zawodowego inżynierów sanitarnych Ziemowit Suligowski Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środowiska czynnych zawodowo inżynierów sanitarnych. Ef(...)
»

Gmina jakich mało(...)

Z wójtem gminy Sośno - Mieczysławem Droboszewskim - rozmawia Magdalena Dutka Jaki jest stan ochrony środowiska naturalnego w gminie Sośno? Pod względem geograficznym gmina Sośno położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko–pomorskiego, na Ziemi Krajeńskiej. Zajmuje powierzchnić 162.7 km2, na k(...)
»