Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

MPWiK w m.st. Warszawie S(...)

Na szczególną uwagę zasługują tegoroczne inwestycje, które znacząco wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Warszawy i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W 2012 r. zakończyła się największa wśród prowadzonych przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. inwestycja – rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Projektu pn. &bdquo(...)
»

Dekada śmieciarzy(...)

Hotel Magda w Licheniu Starym gościł w połowie września ponad 300 osób na kolejnym, XXI Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Gospodarzem Zjazdu były dwie konińskie firmy: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tomasz Szymkowiak Licheńskie spotkanie było w dużej mi(...)
»