Mapy zagrożenia samorządów

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-3
  DRUKUJ

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, powstające zgodnie z ustawą Prawo wodne (od 2001 r.) i dyrektywą powodziową UE, mają ograniczać skutki działania żywiołu. Paradoksalnie jednak poważnie utrudniają funkcjonowanie samorządów i dewastują ich gospodarkę. Dziś skala problemu to 253 rzeki i odcinki rzek o łącznej długości około 13,5 tysiąca kilometrów, ujęte na mapach.


Mapy (tworzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wskazują obszary i prawdopodobieństwo wystąpienia na nich powodzi (czy jest niskie, np. raz na 500 lat, średnie i występuje raz na 100 lat, czy też wysokie i może się zdarzyć raz na 10 lat) oraz tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia, pęknięcia czy zniszczenia wału przeciwpowodziowego, a w przypadku miejscowości nadmorskich – wału przeciwsztormowego. Wskazują też głębokoś [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus