Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Globalny klimat w Poznani(...)

Ochrona klimatu jest wyzwaniem dla całego globu. Na ten temat toczy się wiele dyskusji. Jednak te najważniejsze w tym roku będą prowadzone w dniach 1-12 grudnia w Poznaniu w ramach 14. Konferencji Ramowej Konwencji Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nasuwa się pytanie, czy „klimat” tej najistotniejszej światowej dyskusji znacząco przybliży nas do nowego międzynarodowego porozumienia, będącego kontynuacją protokołu z Kioto. (...)
»

Koncepcja rozwoju sieci m(...)

Systemowy przesył energii elektrycznej za pośrednictwem morskich sieci elektroenergetycznych nie był w Polsce rozwijany do końca XX w. Podmorskie kable energetyczne są budowane i eksploatowane na świecie juz od dziesięcioleci i stanowią standardowy element infrastruktury przesyłowej wielu krajów nadmorskich. W Polsce dopiero w 2000 r. uruchomiono pierwszą morską linię energetyczną – SwePol Link, łączącą systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji. Celem realizac(...)
»