Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Dokładnie rok temu w Ministerstwie Środowiska powstały założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Powołując się na art. 4a Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, resort postanowił zabrać się za pracę nad rozporządzeniem określającym szczegółowy sposób selektywnej zbiórki. Je(...)
»

Konflikty społeczne w ene(...)

Problematyka akceptacji społecznej jest tematem znanym ludzkości od dawna, a szczególnie istotnym od czasów rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej w Anglii w XVIII w. Amerykanie pierwszy raz borykali się z protestami podczas budowy pionierskich linii kolejowych i przy realizacji odwiertów naftowych. W Polsce kwestia zyskała na znaczeniu zwłaszcza w czasach rozbudowy sieci szkieletowej telefonii komórkowej. Choć udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania (...)
»