Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Woda w obiektywie(...)

"Oddech" autorstwa Agaty Ożarowskiej z Cielimowa - zdjęcie - laureat pierwszej nagrody Oddział PIE w Poznaniu, we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, spółką Aquanet, Biurem Europejskim Posła Libickiego oraz Agencją Informacji i Ochrony Środowiska, zorganizował konkurs fotograficzny „Woda w wielkopolskim środowisku”. Ko(...)
»

Ustalenie opłaty za gospo(...)

  Jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego w tym względzie jest uchwała rady gminy w przedmiocie wyboru metody obliczania i wymiaru stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niewątpliwie jest to decyzja, której skutki będą najbardziej odczuwalne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budżetu gminy. Niedoszacowanie kosztów lub też przeszacowanie przychodów z tytułu pobieranych opłat może powodować negatywne konsekwencje(...)
»