Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt budzi pytania(...)

O czywiste jest, że gospodarka odpadami wymaga określenia ram prawnych, m.in. w zakresie technicznego funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Takie regulacje powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. I są one faktycznie proponowane, ale czy nie za często? W 2015 r. opublikowano więcej niż jeden projekt rozporzą-(...)
»

Jak zaplanować przydomową(...)

Choć zaczęliśmy już nowy rok, to sprawy budowy przydomowych oczyszczalni i szamb pozostają niezmienione – w dalszym ciągu kwestie te powodują zakłopotanie urzędników, uśmieszki producentów i frustrację zainteresowanych inwestorów. Zakłopotanie urzędników wynika w zasadzie z dwóch przyczyn. Problemy legislacyjne i decyzyjne Pierwsza z nich to brak spójności przepisów prawnych, ogłaszanych przez różnych ministrów w różnym czasie. Patrząc z boku, ma się wra(...)
»