Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mały spis powszechny?(...)

Rozmowa z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim. Na potrzeby nowego systemu gospodarki odpadami samorządy wymagają wypełnienia przez mieszkańców tzw. deklaracji śmieciowych. Czy taki sposób pozyskiwania danych osobowych od właścicieli nieruchomości leży w kręgu zainteresowań GIODO? W kręgu zainteresowań GIODO generalnie znajduje się zbieranie przez wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, informacji o charakterze danych osobow(...)
»

Zwierzę jako obiekt zaint(...)

Nieodłącznym elementem środowiska przyrodniczego oprócz roślinności są zwierzęta. Dlatego, kształtując antropogeniczne krajobrazy, nie można pomijać faktu stałej, chcianej bądź niechcianej obecności fauny w otoczeniu ludzkich siedzib. Tradycja świadomego kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem zwierząt w świecie nowożytnym sięga czasów pierwszych zwierzyńców, ogrodów zoologicznych i zainteresowania wszelkim kolekcjonerstwem, jakie przejawiali nasi przodkowie. Powstanie współczesny(...)
»