Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Cele i efekty wdrażania z(...)

Fakt, że firmy nie mogą w dzisiejszych czasach funkcjonować bez systemów informatycznych, oznacza, iż w przestrzeni, w której działają firmy dostarczające oprogramowanie, nie ma już przedsiębiorstw komunalnych (zakładów wodociągowych, ciepłowniczych, zagospodarowania odpadów, administrujących zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi), które nie wykorzystują jakiegoś oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Nie mamy już – tak jak jeszcze 15-20 lat temu – do czynienia z przedsiębiorstwam(...)
»

Jak napisać dobry wniosek(...)

Powszechnie wiadomo, że dobry wniosek o dofinansowanie musi być skuteczny. Czyli taki, na który, w efekcie jego późniejszej wielowymiarowej oceny, przez odpowiedzialną za to instytucję, zostanie przyznana wnioskowana dotacja. Jednak droga do sukcesu w postaci dofinansowania projektu nie jest ani krótka, ani prosta. Niezbędne do napisania dobrego wniosku jest dysponowanie odpowiednią wiedzą merytoryczną i najlepiej przygotowaniem od strony praktycznej. W (...)
»