Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska – ośrodek produkcj(...)

W czasie, gdy przemysł rafineryjny nadal bada możliwości, jakie daje szybko rozwijający się sektor biopaliw, firma JATRO Polska wdraża plan, zakładający rozwój upraw bioenergetycznych możliwych do wykorzystania w produkcji biopaliw lotniczych. Konsorcjum składające się z polskich oraz niemieckich firm działających w branży biopaliw, a także wybranych partnerów technologicznych, wydało oświadczenie o współpracy w celu opracowania oraz wdrożenia zrównoważonego ła(...)
»

Zakład Unieszkodliwiania (...)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) „Orli Staw” w Prażuchach został wybudowany z udziałem środków przedakcesyjnego funduszu ISPA/Fundusz Spójności oraz przy współudziale finansowym Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 20 mln euro (w tym 11,62 mln euro dotacji z funduszu ISPA). Kwota ta stanowi 69% kosztów kwalifikowanych. (...)
»