Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaleją nas śmieci?(...)

Zachodnie firmy, pozbywając się swoich odpadów, chętnie eksportują je na wschód Europy, w tym do Polski. Ostatnio pod Maszewem k. Goleniowa na terenie prywatnej firmy zachodniopomorscy inspektorzy ochrony środowiska odkryli 3 tys. ton zużytych opakowań z Niemiec. Jakie wiążą się z tym procederem zagrożenia i czy jesteśmy w stanie przed tego typu praktykami się obronić? Tomasz Uciński prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Ktoś w państwie musi zac(...)
»

Efektywność produkcji(...)

Proces produkcji biopaliw (estrów metylowych) z punktu widzenia efektywności ekonomicznej jest zjawiskiem złożonym. Dokonując oceny efektywności procesu należy rozpatrzyć go w trzech zasadniczych płaszczyznach: racjonalizacji kosztów produkcji, maksymalnego odzyskania produktów ubocznych powstających w wyniku procesu technologicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia strat powstających w procesie produkcji. W bilansie kosztów wa(...)
»