Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kielecki beneficjent inwe(...)

Jednym z warunków wzrostu gospodarczego oraz poprawy życia obywateli w regionie świętokrzyskim jest rozbudowa infrastruktury regionalnej, w tym tej związanej z gospodarką wodno-ściekową. Zakres prac dotyczący rozbudowy infrastruktury uzależniony jest w dużej mierze od możliwości finansowych samorządu terytorialnego. W niektórych przypadkach zadania w obszarze rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej przejmowane są przez podmioty gospodarcze, powołane do zarządzan(...)
»