Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy woda w Polsce jest dr(...)

W tym roku temat cen wody i ścieków, a właściwie ich podwyżek, pojawił się wcześniej niż zawsze. A stało się tak za sprawą kolejno przedstawianych projektów ustawy Prawo wodne. Od pierwszego jej zamieszczenia na stronie RCL (26 czerwca 2016  r.) wiedzieliśmy, że branżę czekają duże podwyżki opłat środowiskowych, głównie za pobór wód. Stosowne wyliczenia wzrostu opłat, a w konsekwencji cen za wodę, przedstawiliśmy autorom projektu nowelizacji. Projekt Prawa wodn(...)
»

Jak zorganizować system s(...)

Dariusz Matlak prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Polska Izba Gospodarki Odpadami już w lutym 2015 r. przekazała Ministerstwu Środowiska opinię na temat projektu założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Stwierdziliśmy w nim zasadniczo, że stosowane obecnie w wielu gminach systemy dwupojemnikowe nie powinny być uznawane za wypełnienie przez gminy ustawowego obowiązku o(...)
»