Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój w woj(...)

  Efektywna gospodarka komunalna, wodno-kanalizacyjna, odnawialne źródła energii to główne kierunki działań środowiskowych w województwie wielkopolskim w okresie 2007-2013. Czy nasz region wykorzysta szanse na zrównoważony rozwój? Polityka ochrony środowiska w Polsce powinna uwzględniać szereg rozmaitych czynników. Do tych najistotniejszych, obok możliwości finansowania inwestycji, należą warunki regionalne. Jednym z nich jest jakość powietrza. Jak oc(...)
»

Od redaktora(...)

Myśląc o zmianach klimatu, rzadko mamy przed oczami miasta. A to właśnie metropolie są szczególnie wrażliwe na te zjawiska. Każde miasto jest inne pod względem swojej struktury, zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań geograficznych, dlatego różne będą zagrożenia klimatyczne. Do najważniejszych wyzwań, którym muszą sprostać włodarze miast, zalicza się m.in. zapobieganie niedoborom wody oraz dbałość o jakość powietrza, którym oddychamy. Ekstremalne zjawiska pogodowe – nawalne d(...)
»