Regulator nie tylko w wodzie, ale też w odpadach?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-12
  DRUKUJ

Od 12 grudnia 2017 r. zacznie funkcjonować organ regulacyjny dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Nowy regulator zajmie się m.in. zatwierdzaniem taryf, opiniowaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Pojawia się jednak pytanie, czy organ regulacyjny pojawi się także w sektorze odpadowym?

27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2017 r. poz. 2180, dalej: nowela u.z.z.w.). Wskazana ustawa od początku wywoływała liczne kontrowersje wśród przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także w gronie samorządowców. Świadczą o tym liczne uwagi i postulaty zmian do projektu [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus