Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Wspólna strategia działania Podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw, 17 kwietnia br. w Łańcucie, został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami województw, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strony wyraziły potrzebę zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami środowiska i stymulowani(...)
»

Od redaktora(...)

Ubiegłoroczne wydanie majowe w znacznej mierze poświęciliśmy wejściu Polski do Unii Europejskiej. Największym oponentem naszego wstąpienia do Wspólnoty były wówczas środowiska rolnicze. Dziś głośno mówi się, że w krótkoterminowej perspektywie na integracji najbardziej skorzystali właśnie rolnicy. Na temat bilansu naszego członkostwa we Wspólnocie został przygotowany rządowy raport pt. „Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa”. Ochrona środo(...)
»