Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Można odnieść wrażenie, że ostatnich kilkanaście lat to nic innego jak próba złapania króliczka. I, broń Boże, proszę bez skojarzeń z owym „Pędzącym Królikiem”, okrytym – za sprawą afery hazardowej – nie najlepszą sławą. Najnormalniej w świecie rzecz idzie o tytułową postać z piosenki Skaldów pt. „Goniąc króliczka”. Choć to też nie do końca prawda, bowiem w rzeczywistości wcale nie chodzi o to sympatyczne zwierzątko. Aby z(...)
»

Wspólny rynek dla wyrobów(...)

Dzięki uchwaleniu dyrektywy Rady Europy 89/106/EWG tworzenie wspólnego rynku w Unii Europejskiej dla wyrobów budowlanych stało się faktem. Wyroby te są podstawą zrównoważonych obiektów budowlanych. Dyrektywa Rady Europy 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych przyczyniła się do utworzenia wspólnego rynku w Unii Europejskiej(...)
»