Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

O wodzie na cele przeciwp(...)

Na pytanie, czy dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe mieści się w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, trudno odpowiedzieć. Respons zarówno twierdzący, jak i przeczący – w świetle obowiązujących „mętnych” przepisów – budzi szereg wątpliwości, a co za tym idzie – prowokuje do stawiania nowych pytań. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380) w art. 3 stanowi, że „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja l(...)
»

Rozwój technologii redukc(...)

Biogaz z fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego stanowi znaczny potencjał energetyczny do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Z uwagi na ograniczone zasoby paliw kopalnianych potencjał ten należy jak najlepiej wykorzystać. Eksploatacja eklektrociepłowni w połączeniu z oczyszczalniami ścieków lub wysypiskami śmieci jest od wielu dziesięcioleci standardem. Obecnie wykorzystywanie biogazu z fermentacji biomasy rolniczej jest bardzo popularne(...)
»