Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Reklama

Polecane artykuły:

W obliczu wyzwań(...)

W Polsce ponad 40% zapotrzebowania na ciepło pokrywa ciepło systemowe. Pod tym względem jesteśmy trzecim krajem w Europie. Większy udział mają jedynie Islandia (95%) oraz Łotwa (70%). Największymi odbiorcami ciepła systemowego w Polsce są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz wielorodzinne budownictwo komunalne (łącznie ponad 60%). Sporą grupę odbiorców stanowią obiekty budżetowe oraz przemysł. Zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie na rynku ciepła sys(...)
»

Biogazownia rolnicza przy(...)

Dobrane rozwiązania techniczne zastosowane w projektach budowy biogazowni gwarantują powodzenie inwestycji. Nie możemy przecież zapominać, że biogazownia to nic innego jak żywy organizm. I nie bez znaczenia jest, „czym się ją karmi”, jakimi urządzeniami obsługuje oraz jak się nią zarządza. Liczą się dobre przykłady Jednym z takich przykładów jest realizowana w okolicach Zie(...)
»