Smart city pod stałą kontrolą

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-12
  DRUKUJ

Proces budowy miasta inteligentnego musi podlegać stałemu monitorowaniu oraz dostosowywaniu do zmieniających się potrzeb i wyzwań, a także doskonaleniu. Ten proces transformacji można podzielić na kilka etapów.

W artykule, który ukazał się w poprzednim (11/2016) numerze „Przeglądu Komunalnego”, został zarysowany proces transformacji miasta w miasto inteligentne. Zostały tam przedstawione również jego pierwsze etapy:
1)    wypracowanie wizji,
2)    wykonanie oceny dojrzałości miasta w zakresie smart city i diagnozy miasta – oceniana jest dojrzałość miasta w zakresie smart city i wykonywana diagnoza w zakresie braków, potrzeb oraz możliwości zastosowania rozwiązań smart city,
3)    zdefiniowanie sposobu i wykonanie pomiaru efektywności działań i [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus