Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Ekoinżynieryjne święto w (...)

„Inżynieria ekologiczna” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej (z udziałem gości zagranicznych), która 7 września br. odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Została ona połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin oraz 48-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Piotra Kowalika. Jej organizatorami były Katedra Technologii Wody i Ścieków, Katedra Inżynierii Sanitarnej oraz Katedra Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, (...)
»

Analiza wiekowa drzewosta(...)

Ważnym elementem postępowania rewaloryzacyjnego jest analiza wiekowa drzewostanu (dendrochronologia). Pozwala ona na precyzyjne wskazanie drzew stanowiących pozostałość historycznej kompozycji przestrzennej oraz wskazuje samosiewy. Rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów jest procesem, w którym wykorzystywane są różne metody badawcze. Ich dobór uzależniony jest od szeregu czynników,(...)
»