Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Reklama

Polecane artykuły:

Miejskie układy zielone w(...)

Beata Raszka W strukturze miasta zwykle wyodrębnia się dwie części - abiotyczną (czynnik techniczny) i biotyczną (element przyrodniczy) – które przeplatają się, tworząc układ strukturalno-funkcjonalny. Jego podstawą są różnego typu powierzchnie zieleni, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i dydaktyczno-wychowawcze. Definicja łączy trzy elementy: (...)
»

Przegląd prawa(...)

Prosto z wokandy Czy karać za usunięcie drzewa bez zezwolenia? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2696/14, CBOSA. W indywidualnie określonych sytuacjach, mimo odroczenia w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12) utraty mocy obowiązującej przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (stanowiących podstawę do wymierzenia(...)
»