Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Reklama

Polecane artykuły:

Kryteria wyboru ozdobnych(...)

Dostępność mieszanek traw stwarza możliwość zakładania trawników czy zadarniania stanowisk w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Analizowanie składów botanicznych wielu mieszanek traw oferowanych na krajowym i europejskim rynku jest przede wszystkim czasochłonne i mało efektywne, ze względu na różnorodność firm oraz bogactwo odmian. Wartość użytkowa odmian mieszanek trawnikowych opiera się głównie na kryteriach oceny wartości estetycznej, zwartości muraw(...)
»

Rozwiązania informatyczne(...)

Właściwe zagospodarowanie odpadów w postaci wycofanych z użytkowania pojazdów poprzez maksymalizację odzysku części i materiałów może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na materiały pierwotne – surowce. Tym samym zapewnia zachowanie zrównoważonego rozwoju Europy. Tak śmiała teza nie została wysunięta przypadkowo i bezpodstawnie. Biorąc pod uwagę ogólną skalę rynku samochodów, a co za tym idzie skalę recyklingu pojazd(...)
»