Zmiany są i będą

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-12
  DRUKUJ

Branża wodociągowo-kanalizacyjna przeżywa ostatnio bardzo burzliwy czas – ze względu na poważną modyfikację prawa krajowego. Następuje mnóstwo gwałtownych zmian powodujących istotną reorganizację usług wod-kan w Polsce.

Większość z nich wynika z wdrożenia przez rząd RP nowych rozwiązań, wynikających z jego wizji organizacji gospodarki wodnej. Niektóre zapisy np. w ustawie Prawo wodne są wynikiem zobowiązań zawartych w ramowej dyrektywie wodnej (RDW, 2000/60/WE). Również oczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynika częściowo ze zmian w dyrektywie w sprawie jakości wody do picia (98/83/WE), o których pisałam już dwa lata temu. Jednak większość zmian spośród niedawnych zmian legislacyjnych jest odzwierciedleniem własnej wizji rządu na sprawy gospo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus