Jak długie powinny być drogi dla rowerów w miastach

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-12
  DRUKUJ

Większość polskich miast nie ma jasno określonej docelowej długości sieci rowerowej. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podsystem transportu rowerowego jest traktowany zdawkowo albo w ogóle nie istnieje.


Podobnie ze świecą szukać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygających lokalizację sieci dróg rowerowych. Często drogi dla rowerów powstają w sposób nieprzemyślany, w wyniku nacisku zdesperowanych rowerzystów i ich akcji w postaci tzw. masy krytycznej. Propozycje społeczników w większości są słuszne i władze samorządowe, chcąc zadowolić tę grupę społeczną, podejmują działania realizacyjne, mimo że w opracowaniach planistycznych nie było żadnych szczegółowych zapisów. Takie podejście, choć społecznie uzasadnione, nie powinno zastępować profesjonal [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus