Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Opakowania biodegradowaln(...)

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój demograficzny i gospodarczy Chin. Spektakularnemu wzrostowi produkcji towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na surowce oraz zwiększanie się ilości powstających odpadów. Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanych Technologii (ICS) z siedzibą w Trieście (Włochy) jest autonomiczną instytucją w ramach Organizacji Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO). Misją Centrum jest transfer wiedzy, know-how i technologii z krajów ro(...)
»

Wiecznie problemowe odpad(...)

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe W nowym, 2016 roku branża odpadowa będzie oczekiwała ostatecznego rozwiązania kilku istotnych problemów, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej właściwe funkcjonowanie. Niektóre problemy pojawiają się na bieżąco, w wyniku wdrażania dyrektyw unijnych związanych z wymaganymi poziomami odzysku i recyklingu. Borykamy się też z problemami nierozwiązanymi od lat. Takie nasze odpadowe „evergreeny”. Miały być(...)
»