Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Problemy i aktualne kieru(...)

Łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych, wg danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na 4 października 2007 r., wynosiła 280 MW. Mimo istotnego przyrostu mocy zainstalowanej w ujęciu „rok do roku”, efektywny udział oraz rzeczywiste znaczenie energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym (mierzone produkcją w stosunku do zużycia) wciąż jednak pozostaje na skromnym poziomie, szacowanym na ok. 0,2%. (...)
»

Komunalnik mądry przed sz(...)

W kwietniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” opublikowany został artykuł „Trochę pracy organicznej” autorstwa H. Skowrona o naiwnym jeszcze rynku gospodarki odpadami w Polsce, a także stanowisko W. Janki w sprawie orzeczenia UOKiK-u, zakazującego władzom Gorzowa Wlkp. wpisywania w zezwolenia na wywóz odpadów wymogu, by trafiały one na konkretne, miejskie składowisko(...)
»