Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy projekt rozporządzen(...)

Kolejny projekt nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ujrzał światło dzienne. Jakie są konsekwencje prawne zmian proponowanych w projekcie? Funkcjonowanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów opiera się na zróżnicowanym i rozbudowanym zestawie wymagań prawnych. Wymagania te mają charakter zarówno szczegółowy (adresowane są wówczas bezpośrednio do podmiotów prowadzących właśnie tego typu ins(...)
»

Praktyka eksploatacyjna k(...)

W miarę kanalizowania terenów o charakterze podmiejskim i wiejskim, o coraz mniej zwartej zabudowie i położonych na coraz trudniejszych hydrogeologicznie terenach, zaczęto szukać alternatywnych rozwiązań dla grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych. Spowodowane to było przede wszystkim wysokimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi sieci konwencjonalnych. Jednym z takich alternatywnych rozwiązań była kanalizacja ciśnieniowa. W miarę rozwoju inżynierii zaczęto przeprowadzać pi(...)
»