Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Jak uchronić się przed co(...)

Powszechnym zjawiskiem występującym w sieciach kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jest cofanie się wód. Podtopienia wskutek niezabezpieczenia wylotów kanałów burzowych obserwujemy m.in. we wczesnych miesiącach wiosennych, a związane jest to z podnoszeniem się poziomów rzek. Cofanie się wody może nastąpić również w wyniku spiętrzania się wody w efekcie długotrwałego działania silnych wiatrów, wtłaczających wodę w górę cieku, w wyniku sztormu, zatoru lodowego lub(...)
»

Informacje z zagranicy(...)

Stalowy ekokolos Siemensa Technologie firmy Siemens dwukrotnie otrzymały nagrodę Innovationpreises für Klima und Umwelt (nagroda za innowacyjność dla klimatu i środowiska), która jest przyznawana przez Ministerstwo Środowiska i Związek Branżowy Niemieckiego Przemysłu. Nagrodzono m.in. turbinę gazową firmy Siemens Energy w kategorii Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen (przyjazne środowisku produkty i usługi). ‑ Nasza turbina jest dowodem n(...)
»