Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Kierunki zmian w Prawie w(...)

Ważnym etapem w rozwoju regulacji prawnej dotyczącej gospodarki wodnej stała się ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1087). Kończy ona proces transpozycji prawa wspólnotowego z zakresu gospodarki wodnej do prawa krajowego. Konkretnie rzecz ujmując, ustawa ta dostosowuje Prawo wodne do reguł dyrektywy 2000/60/WE z 23 października 2000 r. w sprawie stworzenia podstaw dla przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie po(...)
»

Choroba szalonych krów(...)

- początek rewolucji w rolnictwie? Cz. I Ekolodzy i przyrodnicy od dawna krytykowali model przemysłowego rolnictwa, który, w pogoni za ilością żywności i obniżaniem jej cen, przyjęła nasza cywilizacja. To oni wciąż starali się przypominać o jakości żywności. Karykaturalne rozmiary przybrało dotowanie zachodniego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR). Blisko połowa potężnego budżetu UE przeznaczana jest na subwencjonowanie rolników i przemysłu związ(...)
»