Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Odpady podsitowe z sortow(...)

Na linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych podczas przesiewania na sicie powstają odpady podsitowe. Są to odpady o kodzie 19 12 09. Zastosowanie tej linii przyczynia się do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zmiana regulacji prawnych nastąpiła w 2009 r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy(...)
»

Informator(...)

Bezwonna kompostownia Od września 2010 r. w oczyszczalni ścieków w Słupsku funkcjonuje stacja dezodoryzacji gazów złowonnych powstających podczas procesu kompostowania osadów. Instalacja działa w oparciu o metodę bariery antyodorowej, której celem jest zmniejszenie uciążliwości odorowej w szczególnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak niskie ciśnienie czy duża wilgotność powietrza. Technologia polega na mechanicznym wytwa(...)
»