Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Wycinać czy nie wycinać?(...)

Do redakcji wpłynął list Stanisława Janka, radnego słupskiego, dotyczący wycinki drzew rosnących w pasie drogowym. Ponieważ temat ten budzi wiele kontrowersji, o przedstawienie swojego stanowiska w tej kwestii poprosiliśmy kilka instytucji. Stanisław Jank radny powiatu słupskiego Od dłuższego czasu toczą się dyskusje nt. problemu drzew w pasie drogowym. Poruszony artykułem „Szukać winnego” („Przegląd Komunalny” 5/2005), chci(...)
»

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Nader częste zmiany ustaw traktowane są przez legislatora jako zjawisko normalne, służące doskonaleniu systemu prawa. Dość duża część zmian jest jednak uzasadniona – w szczególności wiąże się z procesem dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego. Warto zatem poszukiwać rozwiązań pozwalających zachować stabilność systemu przy jednoczesnym zapewnieniu mu niezbędnej elastyczności. Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych(...)
»