Jak skutecznie(j) oczyszczać ścieki?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-11
  DRUKUJ

Klasyczne, wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków przemysłowych są niewystarczające wobec zawartych w ściekach bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń. Pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń mogą okazać się powszechnie stosowane materiały sorpcyjne.

Znacząca ilość wody pobieranej przez przemysł i gospodarkę komunalną jest odprowadzana w postaci ścieków. Zapotrzebowanie na wodę w energetyce, gospodarce komunalnej i przetwórstwie przemysłowym wynosi odpowiednio 64%, 20% i 7%. Jednak pomimo że udział ścieków z przemysłu jest najmniejszy, to wysokie wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń oraz obecność w nich specyficznych domieszek powodują, że to właśnie ta grupa ścieków stanowi główne zagrożenie dla środowiska wodnego. Ścieki przemysłowe mogą zawierać tłuszcze, związki ropopochodne, metale ciężkie, pierwiastki [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus