Jak gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-11
  DRUKUJ

Coraz większą wagę przywiązujemy do zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań, które pozwalają na retencjonowanie wody opadowej na stosunkowo niewielkiej powierzchni.


Urbanizacja terenów powoduje pewne zmiany, których konsekwencją mogą być znacznie szybsze spływy wody opadowej z powierzchni terenu. To z kolei może powodować wzrastające zagrożenie podtopieniami i powodziami. Efektem zabudowania terenu może też być zmniejszenie zasilania wód gruntowych oraz – w okresach suszy – zmniejszenie przepływu wody w ciekach.


Zrównoważona gospodarka
Na rys. 1 przedstawiono przykładowy hydrogram odpływu wód opadowych dla zlewni zurbanizowanej i niezurbanizowanej. Wyraźnie widać, że w przypadku zlewni zurban [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus