Czy woda musi być droga?

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-11
  DRUKUJ

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego zmienią się zasady korzystania z wód, które dla wielu podmiotów oznaczają wzrost kosztów prowadzonej działalności ze względu na wprowadzenie nowych opłat za pobór wód naliczanych i pobieranych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne „Wody Polskie”.

Od 1 stycznia 2018 r. gospodarka wodami w Polsce będzie się odbywała na nowych zasadach. Najważniejsza zmiana systemowa to scentralizowanie działań administracyjnych. Do życia zostaje powołane Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne „Wody Polskie”, które będzie realizowało zadania publiczne związane z gospodarowaniem wodami w miejsce dotychczasowych zarządów gospodarki wodnej. Nowelizacja przepisów to jednak nie tylko zmiana organizacyjna.

Docelowo opłata stała i zmienna

Zgodnie z modelem wpr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus