Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Globalny klimat w Poznani(...)

Ochrona klimatu jest wyzwaniem dla całego globu. Na ten temat toczy się wiele dyskusji. Jednak te najważniejsze w tym roku będą prowadzone w dniach 1-12 grudnia w Poznaniu w ramach 14. Konferencji Ramowej Konwencji Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nasuwa się pytanie, czy „klimat” tej najistotniejszej światowej dyskusji znacząco przybliży nas do nowego międzynarodowego porozumienia, będącego kontynuacją protokołu z Kioto. (...)
»

Żywiołowa refleksja(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Tragedia, jaka dotknęła amerykański Nowy Orlean, poza zwykłymi uczuciami, jakimi są duchowe łączenie się z tak dotkniętymi przez los ludźmi, serdeczne współczucie i chęć niesienia nawet symbolicznej pomocy, uzmysławia również, jak kruchy i mizerny jest człowiek wobec żywiołów natury. Co pewien czas przez różne części naszego globu przetaczają się kataklizmy niosące śmierć i zniszczenie. Nie ma wówczas (...)
»