Transformacja miasta w smart city

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-11
  DRUKUJ

Popularność idei smart city rośnie w Polsce w bardzo szybkim tempie. Większość miast aspiruje lub dąży do tego, aby stać się miastem inteligentnym. Można jednak odnieść wrażenie, że często idea ta rozumiana jest dość powierzchownie.

Miasta koncentrują się na realizowanych silosowo przez poszczególne komórki miejskie tzw. projektach smart city. Często brakuje koordynacji, współpracy, strategii i zintegrowanego podejścia w ich realizacji. W konsekwencji miasta nie korzystają ze skumulowanych efektów, które mogłaby przynieść transformacja miasta w prawdziwie inteligentne. Miasto takie charakteryzuje się następującymi cechami:
•    orientacja na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców,
•    innowacyjność i otwartość,
•    zarządzanie w sposób [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus