Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Ku zaniechaniu składowani(...)

„Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do 2020 r.” to hasło przewodnie konferencji IdentiPlast 2013, która odbyła się w dniach 28-29 grudnia ub.r. w Paryżu. Już 11. edycja tej międzynarodowej konferencji, organizowanej przez PlasticsEurope od 1997 r., zgromadziła ponad 200 ekspertów z dziedziny zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, reprezentujących nie tylko przemysł produkcji, przetwórstwa, recyklingu i odzysku tworzyw, ale także ad(...)
»

Badania równoległe wody p(...)

 W celu prawidłowego sprawowania nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w monitoringu jej jakości sanitarnej mogą brać udział tylko jednostki badawcze – laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody. Implementowanie zapisów Aneksu III Drinking Water Directive (Dz. Urz. WE L330 z 05.12.1998 r.) ukształtowało polskie prawodawstwo w tej kwestii w ten sposób, iż badania pobranych próbek wody przeznaczonej(...)
»