Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kryteria oceny ofert(...)

Zamawiający, przygotowując ogłoszenie o przetargu, jest zobowiązany zamieścić w nim kryteria oceny ofert, jakimi będzie się posługiwał przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Powinien także wskazać wagę tych kryteriów, co zostało zapisane w art. 41 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Kryteria określone przez zamawiającego powinny być dla uczestników postępowania jasne. W przeciwnym razie grozi mu unieważnienie postępowania przetargowego w op(...)
»

Zastosowanie granulacji(...)

Działające w Polsce w wielu miastach i osiedlach ciepłownie opalane węglem, z uwagi na przestarzałą konstrukcję palenisk i korzystanie z tańszych sortymentów węgla, wytwarzają znaczne ilości pyłów. Pyły te, wychwytywane w cyklonach, są następnie najczęściej wywożone na wysypiska, stanowiąc uciążliwy ze względu na objętość i wtórne pylenie odpad, którego koszt skadowania dodatkowo zwiększa wydatki związane z okresowym zraszaniem składowisk. W Kat(...)
»