Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z ziemi polskiej do wł(...)

Pośród specjalistów z branży gospodarki odpadowej panuje opinia, że włoska technika komunalna stoi na bardzo wysokim poziomie. O słuszności tej tezy mieli okazję przekonać się uczestnicy międzynarodowych targów Ecomondo, które odbyły się w dniach 22-25 października br. w Rimini. W inauguracji targów wziął udział Minister Środowiska Włoch Altero Matteoli, który podkreślił, że na mocy dekretu - włoskie przedsiębiorstwa publiczne zobowiąz(...)
»

Informator świat(...)

Parlament zagłosował Parlament Europejski poparł w głosowaniu projekt dyrektywy, która ma wprowadzić poziomy dla produkcji biopaliw konwencjonalnych i przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji. Plan ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których przyczyną jest coraz częstsze wykorzystywanie gruntów rolnych do uprawy roślin potrzebnych do produkcji biopaliw. Przyjęte ustalenia zakładają, że biopaliwa konwencjonalne nie powinny stanowić więcej (...)
»