Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój – nat(...)

Wszystkie zjawiska społeczne, gospodarcze i przyrodnicze zachodzą w przestrzeni, która w procesie gospodarowania powinna być traktowana w sposób szczególny, gdyż stanowi zasób naturalny o stałej podaży. Oznacza to, że jej ilość jest niezmienna. Modyfikacji ulega natomiast jej jakość – z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb człowieka. Przez całe tysiąclecia problem „kurczenia się” przestrzeni dostępnej dla celów s(...)
»

Widziane z powiatu(...)

Cała Polska pogrążyła się w błogim wakacyjnym wypoczynku więc pisanie co tak naprawdę widać z przeciętnego powiatu może dać fałszywy obraz błogiego letargu czy nawet małego lenistwa. Wakacyjny wypoczynek nie przysłonił jednak wszystkich problemów a w szczególności tych z którymi od wielu lat nie poradziło sobie państwo, a którymi w imię rozwoju samorządności podzieliło się z samorządami terytorialnymi a zwłaszcza z gminami i powiatami. Podział ten był zaiste niekonwencjonalny, gdyż samorządy otr(...)
»