Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współspalanie biomasy (...)

Technologia współspalania biomasy drzewnej z węglem, która może być realizowana w konwencjonalnych urządzeniach energetycznych, bez konieczności oczekiwania na moment ich technicznego zużycia i zastąpienia agregatami nowych generacji, jest rozwiązaniem ułatwiającym zastosowanie biomasy jako paliwa w energetyce. Dotychczas przeprowadzone testy i programy badawcze, zrealizowane głównie w USA i Europie Zachodniej, pozwalają zakładać, że w(...)
»

Informator(...)

  Pionierski „SILED”  Pionierski system inteligentnego oświetlenia „SILED” umożliwia realizowanie instalacji świetlnych o szerokim zakresie złożoności, służących do oświetlania miejsc publicznych, takich jak place, parkingi, stacje benzynowe, ulice itp., oraz wnętrz dużych obiektów, takich jak hale lub magazyny. Jest on jednocześnie platformą dla szeregu dodatkowych usług - głównie telemetrycz(...)
»