Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwania gazu łupkowe(...)

Po wielu dyskusjach związanych z ostateczną treścią projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, 11 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczny projekt ustawy. Warto przypomnieć, że same założenia do niego zostały przyjęte przez Radę Ministrów 11 września 2012 r. Dodatkowo w czasie tworzenia projektu zmienił się minister środowiska. Ostatecz(...)
»

Wyjaśnienie do "dpadowego(...)

Okazuje się, że stare przysłowie: „Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”, nie straciło nic ze swej aktualności. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w wydaniu lutowym przedstawiliśmy „Odpadowe kalendarium”. Niestety przygotowując je w pośpiechu dopuściliśmy się dwóch nieścisłości, na które uwagę natychmiast zwrócili nam czytelnicy. Napisaliśmy m.in., że do 30 czerwca 2002 r. zarządzający składowiskami i spa(...)
»