Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odraczanie i umarzanie op(...)

Ustawa P.o.ś. utrzymała i rozbudowała ważny i sprawdzony instrument o charakterze bodźcowym, mający zastosowanie do opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, jakim jest odraczanie i zmniejszanie, bądź umarzanie odroczonej opłaty lub kary. Ideą instrumentu jest danie możliwości podmiotowi, obciążonemu taką sankcją, ale dążącemu do usunięcia przyczyn jej nałożenia, szansy zrealizowania podjętych przedsięwzięć – poprzez nieobciążanie go obowiązkiem zapłaty określonych sum.(...)
»

Gra o przyszłość(...)

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów uprawnionych do poboru i uzdatniania wody oraz ponad 2500 podmiotów upoważnionych do oczyszczania ścieków (dane IGWP). W ciągu ostatnich 20 lat procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej wzrósł z 90,9 do 95,4, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej z 82,7 do 86,7. Sieć wodociągowa do końca 2010 r. powiększyła się z 112,6 tys. km do 278,3 tys. km, a kanalizacyjna z 28,8 tys. km do 117,7 tys. km (dane GUS). Przyznane w o(...)
»