Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biżuteria z przeszłością(...)

Surowcem do tworzenia niecodziennej biżuterii mogą być odpady powstające w każdym gospodarstwie domowym. Dla Kaśki Barc – projektantki, działaczki społecznej, członkini stowarzyszenia projektantów DizajnSkłaD oraz autorki bloga – odpady to nie tylko wdzięczny i ciekawy surowiec, ale również inspiracja. Z opakowań po dezodorantach, płytek drukowanych, zepsutych słuchawek, nieaktualnych map i plakatów, zniszczonych książek, taśm VHS czy szyde(...)
»

Środki ochrony prawnej w (...)

W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy. Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zam&(...)
»