Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stosowanie taryf przez pr(...)

W sentencji wyroku z 29 czerwca 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznał, iż pobieranie od wszystkich odbiorców opłaty za dostawę wody w tej samej wysokości, bez różnicowania na poszczególne grupy taryfowe, stanowi nadużycie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody na obszarze gminy. Praktyka ta, zdaniem Sądu, polega na stosowaniu nieuczciwych cen, i tym samym ogranicza konkurencję. Sąd, wydając przedmiotowe orzeczenie,(...)
»

Sortownie w gospodarce o (...)

Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. circular economy/zero waste, bez selektywnej zbiórki odpadów, edukacji, zaangażowania społeczeństwa i nowoczesnych oraz efektywnych sortowni pozostanie jedynie teorią. Przyjęty przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada recykling 65% odpadów komunalnych oraz 75% odpadów opakowaniowych do 2030 r. Planuje się ograniczenie składowania odpadów komunalnych (...)
»