Powstaje coraz więcej systemów kanalizacyjnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-10
  DRUKUJ

Rozwój systemów kanalizacyjnych w Polsce jest znaczny i to stwierdzenie dotyczy głównie ostatnich kilkunastu lat. Odmienna sytuacja była z systemami wodociągowymi, gdzie ich zasadniczy rozwój przypadł na lata wcześniejsze. W wyniku tego powstały duże dysproporcje między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Obecnie znaczne nakłady finansowe są kierowane na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych systemów kanalizacyjnych. Na obszarze Polski zostały wydzielone aglomeracje kanalizacyjne, z których ścieki są zbierane systemami kanalizacyjnymi i odprowadzane do zbiorczych oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono stan i rozwój liczby przyłączy kanalizacyjnych, ilość ścieków odprowadzanych systemami kanalizacyjnymi, ilość nieczystości ciekłych przywożonych na stacje zlewn [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus