Los prawny taryf za wodę i ścieki

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-10
  DRUKUJ

W Dzienniku Ustaw 23 sierpnia br. opublikowana została długo wyczekiwana przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W konsekwencji wejścia w życie części jej przepisów już dzień po publikacji pojawiają się jednak istotne wątpliwości.

Wątpliwości, które rodzą się wokół najnowszej ustawy Prawo wodne, dotyczą dalszego obowiązywania niektórych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zmiana definicji ścieków

Głównym „winowajcą” wszystkich wątpliwości dotyczących losu prawnego taryf jest przepis art. 494 nowego Prawa wodnego (dalej: nP.w.), wprowadzający zmiany do Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU z 2017 r. poz. 328, dalej u.z.z.w.). Najbardziej [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus