Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Dialog społeczny w proces(...)

Dialog społeczny w procesie inwestycyjnym   Każdy proces dialogu lub konsultacji społecznych, dotyczący określonych działań inwestycyjnych w gminach i powiatach, jest inny. Należy go budować stosownie do jego specyfiki, co wymaga wiedzy, zaangażowania i kreatywności. Zatem aby wspólnie wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań, warto podejmować rozmowy z lokalną społecznością.   Zdaniem uczestników badań prze(...)
»

I w Polsce pora na elektr(...)

Światowe zasoby nieodnawialnych nośników energii nieustannie maleją, a jednocześnie zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego zwiększa się wykładniczo. W raporcie „Climate Change 2001” ONZ pokazuje i dokumentuje konieczność oraz pilną potrzebę ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 70% w okresie do 2020 r., gdyż w przeciwnym przypadku ludzkość zostanie dotknięta zmianami ekologicznymi o niewyobrażalnych rozmiarach: powodzie, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne itp.(...)
»