Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Problematyczna frakcja. I(...)

Albo inwestycje, albo większe opłaty. Kłopotliwa frakcja bio Odpady ulegające biodegradacji mogą stać się kolejnym ogniwem w łańcuchu podwyżek opłaty śmieciowej. Problemy, które dotyczą dziś głównie braku nowoczesnych instalacji do ich przetwarzania, uciążliwych procedur certyfikacji wytwarzanego kompostu i źle obliczonych limitów przyjęć w instalacjach, prędzej czy później odbiją się na portfelach mieszkańców. Na odpady ulegające biodegra(...)
»

Ekoprzyjaźni(...)

Konferencja „Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce”, dotycząca aktualnych spraw związanych ze środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem, odbyła się 12 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym. Połączono ją z IV już edycją nadania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2011 przyznawanych przez redakcję miesięcznika „Ekonatura” za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za 2011 r. Nagrody przyznawane były w trzech kat(...)
»