Envicon Environment w nowej odsłonie

wydany w Przegląd Komunalny – 2017-10
  DRUKUJ

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment organizatorzy przewidzieli kilka niespodzianek. Wydarzenie będzie podzielone na osiem sesji tematycznych, dwie z nich to nowości.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Pierwszego dnia (16 października) odbędzie się sesja współorganizowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, poświęcona współpracy biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii. Sesja będzie szczególnie interesująca dla podmiotów gospodarczych zajmujących się ekologicznymi rozwiązaniami. Reprezentanci m.in., Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju czy Ministerstwa Energii wskażą kierunki rozwoju i możliwości ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne.

Odpady to wdzięczny biznes

Tegoroczna edycja Kongresu rozpocznie się sesją inauguracyjną, w której udział weźmie m.in. minister Mariusz Gajda (Ministerstwo Środowiska), minister Konrad Szymański (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej: szef Oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Georges Kremlis, Doradca Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej ds. Energii, Samuele Furfari, oraz sekretarz generalny Municipal Waste Europe, Vanya Veras. Prezentacje wskażą główne kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce w kontekście planów wyznaczanych przez Komisję Europejską.

Druga sesja Kongresu będzie poświęcona gospodarce odpadami. Wątpliwości dotyczące mankamentów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat, wyjaśni dr Sergiusz Urban z Kancelarii WKB. Podczas sesji poruszony zostanie też temat ekonomii w gospodarce odpadami – Często pomija się, że gospodarowanie odpadami to po prostu biznes, i to całkiem wdzięczny, bo oparty na stabilnej podaży. Tak jak śmierć i podatki, śmieci były, są i będą, a kwestią jest tylko to, kto na śmieciach potrafi zarabiać więcej niż inni – mówi Mariusz Karpiński z HSM Polska. Ponadto podczas drugiej sesji przedstawiciele kancelarii prawnych odniosą się do ostatnio wprowadzonych regulacji w zakresie OZE oraz Prawa wodnego. Mecenas Łukasz Ciszewski z Kancelarii Jerzmanowski przedstawi kluczowe skutki wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zwróci on szczególną uwagę na znaczenie Prawa wodnego dla działalności przedsiębiorstw wod-kan, przede wszystkim w zakresie polityki taryfowej oraz zasad pobierania opłat za wody opadowe i roztopowe. Mecenas Wojciech Andrzejewski z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy w sesji poświęconej OZE poruszy zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy w tym zakresie, która w ostatnich miesiącach jest tematem nurtującym wielu inwestorów.

Stawiamy na zielone technologie

Nowością będzie sesja „Współpraca biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii”, współorganizowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Weźmie w niej udział przedstawiciel tego resortu, Wojciech Poniekiewski, który przedstawi kwestie zielonych technologii jako elementu kreowania wizerunku nowoczesnej polskiej gospodarki. Reprezentantką Ministerstwa Energii będzie natomiast Agnieszka Kozłowska-Korbicz, która opowie o możliwościach wsparcia polskich innowacyjnych technologii energetycznych w ramach programu Clean Energy Hub, a z praktycznej strony o doświadczeniach Niemiec w dyplomacji ekonomicznej opowie ambasador Niemiec, Matthias Rehm.

Od kilku lat jednym z elementów Kongresu ENVICON Environment jest sesja poświęcona gospodarce w obiegu zamkniętym. W tym roku jest ona współorganizowana z Europejskim Biurem Ochrony Środowiska oraz z Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Warto podkreślić, że odbywająca się drugiego dnia spotkania w ramach panelu sesja „GOZ – nie tylko odpady” będzie podzielona na trzy części: „Gospodarka przyszłości jest obiegowa”, „GOZ – jak przekonać konsumentów” i „Gmina jako moderator wdrażania GOZ”. Każdą z nich zakończy panel dyskusyjny, podczas którego eksperci i praktycy wskażą kierunki oraz perspektywy rozwoju dla GOZ w Polsce.

Kolejną nowością będzie sesja „Innowacyjna Gmina”, skierowana głównie do podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Poruszone zostaną m.in. tematy związane z cyberbezpieczeństwem, edukacją w kontekście gospodarki odpadami, a także z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami.

Oczekujemy zmian

Otwarte posiedzenie Rady RIPOK zostanie poprowadzone przez przewodniczącego Rady RIPOK, Piotra Szewczyka. – Oczekujemy w trakcie spotkania debaty na temat naszych propozycji oraz przedstawienia strategicznej wizji zmian. Oczekujemy zmian prawnych mających na celu realizację idei zrównoważonego rozwoju i priorytetowego traktowania ochrony środowiska jako nadrzędnych wartości, jakie powinien realizować prawidłowo skonstruowany i implementowany system gospodarowania odpadami – zapowiada przewodniczący Rady RIPOK.

Jak co roku, Kongresowi będzie towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody w konkursach redakcyjnych. Na scenie wystąpi zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz, a całe wydarzenie poprowadzi Olivier Janiak.

Jaśmina Labus

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus