Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Obowiązki przedsiębiorców(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Z początkiem 2002 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, zwanych dalej „przedsiębiorcami”, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach (załączni(...)
»

Inwestować bez lęku(...)

Znowelizowana Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391) zacznie obowiązywać w pełnym zakresie już 1 lipca br. W związku z tym samorządy rozpoczęły prace nad procedurami przetargowymi, dotyczącymi organizacji nowego, „rewolucyjnego” systemu. Możliwości, co do zasady, są dwie – gmina może zdecydować się na ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub na wersję bardziej rozbudowaną, czyli przetargu na od(...)
»