Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Nowelizacja przepisów(...)

Od nowego roku zaczęły obowiązywać trzy nowe akty prawne – Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 223, poz. 1464) oraz dwa Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 grudnia 2008 r.: w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (DzU nr 235, poz. 1615) i w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (DzU nr 236, poz. 1649).(...)
»

Monitoring wody na składo(...)

Józef Górski Odpady, obok ścieków i nawozów mineralnych, stanowią jeden z głównych czynników degradacji zasobów wodnych, a w szczególności wód podziemnych. Zagrożenia dla powierzchni ziemi czy powietrza są również uciążliwe, jednak funkcjonują one w zasadzie tylko w okresie eksploatacji składowiska. Sfera podziemna jest natomiast zagrożona nie tylko w czasie eksploatacji, ale również po jej zakończeniu, a składowiska pozostają groźnymi ogniskami zanieczyszczenia wód podziemn(...)
»