Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Opłacalność mieszkania na(...)

W 2018 r. weszło w życie kilka ważnych regulacji w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przyjęto specustawę mieszkaniową i ustawę o dopłatach do czynszów. Zmiany nastąpiły też na rynku nieruchomości na wynajem. W Sejmie 2 października br. odbyło się I czytanie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości – druk sejmowy 28551 (dalej – FINN). Procedowany projekt ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego i ma(...)
»

Dziedzictwo kulturowe w m(...)

Wygląd polskich miast i osiedli wiejskich odzwierciedla ponad tysiącletnie dzieje narodu doświadczonego przez liczne konflikty zbrojne, spośród których największe piętno odcisnęła – ze względu na ogrom zniszczeń – oczywiście II wojna światowa. Na obecny stan przestrzennego zagospodarowania kraju, obok naturalnych warunków przyrodniczych, istotny wpływ wywarły ponadto zmieniające się warunki i normy społeczno-gospodarcze, wynikające również z podziału ziem polskich pomiędzy trzech (...)
»