Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyka odnawialna tyl(...)

Z Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju, rozmawia Urszula Wojciechowska Jakie znaczenie dla Pana jako ekologa mają odnawialne źródła energii? Odnawialne źródła energii (OZE), z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, mają wiele istotnych znaczeń. Przede wszystkim wytwarzanie energii bazuje na odnawialnych zasobach i dopóki nie przekroczy się skali odnawialności, to zasoby takie są praktycznie niewyczerpywalne, w przeciwieństwie do zasobów nieo(...)
»

Membrany i procesy membra(...)

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi z przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Wymianę doświadczeń z tej dziedziny wspomogła zorganizowana w dniach 8-10 czerwca br. w Wiśle-Jaworniku VI Konferencja Naukowa „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” pod ho(...)
»