Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dziś i jutro biomasy roln(...)

Energetyka zawodowa wykorzystuje głównie zasoby biomasy leśnej, a w mniejszym stopniu pozostałości z produkcji rolniczej i uprawy energetyczne. Wskutek rosnącego popytu na biomasę oraz obowiązku stosowania biomasy pochodzenia rolniczego, realizacja celów krajowej polityki energetycznej w perspektywie 2020 r. wymaga uruchomienia na szeroką skalę upraw energetycznych. Chodzi przede wszystkim o plantacje wieloletnie wierzby, miskanta i ślazowca pensylwańskiego. Pot(...)
»

Na europejskim poziomie(...)

60-lecie Instytutu Techniki Budowlanej Instytut Techniki Budowlanej, którego działania przyczyniają się do porządkowania ładu prawnego i rzeczywistego w budownictwie, funkcjonuje w polskiej gospodarce od ponad 60 lat. Początki działania placówki sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-39 istniała samodzielna jednostka badawcza, zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Po drugiej wojnie światowej reaktywowano ją (już w maju 1945 r.) pod nazwą Instytut Badawczy (...)
»