Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Ostatnie dni oczyszczalni stawowej Ponad 4,7 mln zł brutto pochłonie budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Boronów (woj. śląskie), która zastąpi dotychczasowy obiekt. W ramach inwestycji dotychczasowa technologia stawowa zostanie zastąpiona rozwiązaniem z grupy wysoko sprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego. Na terenie istniejącej oczyszczalni powstanie zupełnie nowy budynek. Jedynymi starymi obiektami, które po wyremontowa(...)
»

Podatki jako czynnik ryzy(...)

Transakcje w modelu PPP są od wielu lat z sukcesem realizowane w różnych krajach świata. Szczególnie mocno PPP rozwinęło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, a także poza Europą (Kanada, USA). Doświadczenia tych państw wskazują, iż przedsięwzięcia PPP realizowane są taniej i szybciej, a jakość usług publicznych znacznie wzrasta. Uważa się również, iż PPP stymuluje gminy do działania oraz umożliwia rozwój infrastruktury nawet w przypadku, gdy brakuj(...)
»