Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bulwary nad rzeką Białą(...)

Ruszyły prace nad projektem bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku. Wyróżniona nagrodą pierwszego stopnia praca konkursowa Biura 87a z Opola stała się podstawą do opracowania projektu wykonawczego bulwarów we współpracy z biurem Architektury Krajobrazu S&P z Warszawy. Śródmiejski odcinek Białej ma szansę stać się prawdziwą wizytówką miasta i regionu.   Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Ar(...)
»

Gospodarka odpadami komun(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana w krajach skandynawskich osiągnęła bardzo wysoki poziom, a stosowane tam rozwiązania uznawane są przez wielu specjalistów za wzorcowe.   Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Danii należy do zadań władz gminnych, przy czym ramy dla działalności władz lokalnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami określa prawodawstwo państwowe. Gminy zobowiązane są do zagwarantowania odbioru odpadów od m(...)
»