Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jawność a ochrona tajemni(...)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), do podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych zaliczyć trzeba zasadę jawności. Jednocześnie jest ona w niektórych sytuacjach ograniczana, chociażby z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. (...)
»

Recykling w Turcji(...)

Każdego wieczoru w miastach takich jak Istambuł odbywa się ten sam spektakl. Wysypywane do kontenerów pozostałości przebierają ubodzy mieszkańcy. Przeważnie są to Cyganie lub biedacy zamieszkujący peryferyjne bloki jednego z największych miast Europy lub przybysze z prowincjonalnych miasteczek lub wsi Turcji. Brak ogólnonarodowych programów recyklingowych prowadzi do tego, iż selektywna zbiórka odpadów praktycznie nie istnieje, gdyż nie wlicza się do niej ul(...)
»