Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Skontrolowano system gosp(...)

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena przestrzegania przez organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Badaniami objęto okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2005 r. W związku z tym redakcja poprosiła o komentarz do wyników kontroli. Katarzyna Michniews(...)
»

Protest w myśl nowych zas(...)

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Zgodnie z jej art. 179 ust. 1a skarga przysługiwać będzie także zamawiającemu, a więc będzie on mógł zaskarżyć wyrok arbitrów. Jest to zupełne novum, ponieważ dotychczas środki ochrony prawnej przysługiwały wyłącznie oferentom. Jeżeli wykonawca będzie chciał złożyć protest, będzie musiał – tak jak w poprzedniej ustawie – wykazać swój interes prawny(...)
»