Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy finansowania och(...)

Wiek XXI przynosi nowe postrzeganie wielu problemów technicznych, społecznych i ekonomicznych. Ułatwia to poszukiwanie rozwiązań, które do niedawna mogłyby się wydawać nierealne lub wręcz fantastyczne. Dotyczy to także ochrony środowiska. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. wiodącym problemem teoretycznym i praktycznym była efektywna neutralizacja powstających zanieczyszczeń, obecnie jest to efektywne zapobieganie ich powstawaniu. Sposób zmiany myślenia dobrze ilustrują następując(...)
»

Wszechnica Odnawialnej En(...)

Dla większości młodych ludzi odnawialne źródła energii to pojęcie bez szczególnego znaczenia, a biomasa kojarzona jest przeważnie z apteką. Trzeba to jak najszybciej zmienić, gdyż zagrożenie kryzysem energetycznym wywołanym wyczerpywaniem się kopalnych nośników energii dotyczyć może zwłaszcza obecnych nasto- i dwudziestolatków. Podejmując to wyzwanie z przekonaniem, że biomasa jest najbardziej egzotycznym nośnikiem energii OZE, Po(...)
»