Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koszty strat wody w sieci(...)

Aktualnie w kraju istnieje silna presja ze strony społeczeństwa, aby ograniczać straty wody. Jest to motywowane nie tylko finansowymi, lecz również zdrowotnymi względami. Z kolei zarządy przedsiębiorstw wodociągowych nie raportują odbiorcom wielkości strat wody i bezpośrednio wliczają ich wartość w cenę sprzedaży usług. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” ani ustawodawca nie widzą w tych warunkach potrzeby lepszej regulacji sektora, ponieważ, jak widać, to odbiorcy m(...)
»

Era wody(...)

W przeciwieństwie do starożytnych cywilizacji, tych w Mezopotamii i Egipcie, które opierały się na poborze wody z wielkich rzek, takich jak Tygrys, Eufrat i Nil, cywilizacje rozwijające się w krajach południowej Europy charakteryzowały się ograniczonymi i często niewystarczającymi zasobami wody. Nasi przodkowie większość czasu poświęcali na polowania i zbieranie żywności. Dopiero od 9 do 10 tysięcy lat temu odkryli, jak uprawiać rośliny i oswajać zwierzęta. Zaczęto podejmować próby (...)
»