Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczekiwane zmiany regulac(...)

Grzegorz Wielgosiński Gospodarka osadami ściekowymi podlega licznym ograniczeniom formalnym. W chwili obecnej wykorzystanie przyrodnicze (nieprzemysłowe) osadów ściekowych w Polsce regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1999 r1. Określa ono maksymalne stężenie metali ciężkich w osadach ściekowych, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolnicze, do komp(...)
»