Wszystkie artykuły w kategorii: "Jubileusz"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od redaktora Miasta zaczynają promować się coraz śmielej. I nie chodzi tylko o polskie metropolie, ale przede wszystkim o te zagraniczne, nastawione na zrównoważony rozwój. Niestety, my musimy się jeszcze wiele nauczyć, by dorównać w tym zakresie najlepszym. Mamy np. problem z zadrzewieniami przydrożnymi, bo zapominamy o wielu korzyściach wynikających z ich istnienia. A przecież to drzewa ulokowane przy drogach poprawiają retencję wody, przeciwdziałają erozji gleby(...)
»

Jakich błędów nie popełni(...)

Na planowanie przestrzenne można patrzeć z różnych perspektyw, także tej czysto formalnej, związanej z poprawnością konkretnych uchwał. W trakcie prac nad planem miejscowym można bowiem popełnić zarówno błędy w trakcie procedury sporządzania planu, jak i błędy odnoszące się do zakresu planu. Warto dokonać krótkiego przeglądu, na co szczególnie zwracają uwagę organy nadzoru. Jest to bowiem pierwszy, z perspektywy krótkoterminowej, najbardziej istotny etap, przesądzaj(...)
»