Wszystkie artykuły w kategorii: "Jubileusz"

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Woonref powstanie w Łodzi Pierwszy w Polsce woonerf powstanie w ramach realizacji budżetu obywatelskiego w Łodzi. Pojęcie to pochodzi z języka holenderskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „ulicę do mieszkania”. Chodzi o taki sposób projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej, aby przy zachowaniu jej kluczowych funkcji uspokoić ruch, czyli stworzyć przestrzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa i walorach estetycznych, a przede wszystkim miejsce, gdzie można przyjemn(...)
»

Rozszerzyć wiedzę(...)

Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zostały opracowane jako narzędzie samoregulacji w przemyśle. Pierwsza norma dotycząca programów zarządzania środowiskowego, BS 7750, została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. W tym samym czasie Komisja Europejska rozpoczęła opracowywanie propozycji takiej regulacji w Unii Europejskiej – Rozporządzenia EMAS. Natomiast Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w 1996 r. wprowadziła normę ISO 14001. (...)
»