Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mało zielonych certyfikat(...)

Producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyłączeni do sieci elektroenergetycznej i posiadający koncesję URE lub wpis ARR wyczekują na wydłużenie funkcjonowania zielonych certyfikatów. Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejną wersję projektu stosownego rozporządzenia wydłużającego wsparcie do 2020 r. (rozporządzenie OZE). Projekt w zakresie elektroenergetyki ma wdrażać dyrektywę 2009/28/WE. Powinien uwzględnić przyjęty przez rząd w grudniu ub(...)
»

Zaawansowanie polskich pr(...)

Obecny poziom zaawansowania projektów budowy krajowych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest różny w poszczególnych miastach czy regionach Polski. Przebieg realizacji projektów można oceniać, uwzględniając etap, na jakim jest przygotowana dokumentacja potrzebna dla przedłożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Ważnym aspektem w ocenie postępów realizacji projektów są także ko(...)
»