Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdarzyło się w…(...)

W 2006 roku branża wodociągowa żyła problemem przyłączy. W następstwie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pojawiły się różne interpretacje sposobu wyznaczania granic przyłącza i ewentualnego wpływu na te granice prawa własności do gruntu odbiorcy usług wod-kan. Zastanawiano się więc np., kto finansować ma budowę przewodu poza granicami nieruchomości. Z perspektywy kilkunastu lat możemy powiedzieć, że sporo czasu musiało jeszcze upłynąć do wyja(...)
»

Przywrócenie wsparcia kog(...)

Parlament pracuje nad ustawą przedłużającą wsparcie dla energii z kogeneracji do końca 2018 r. Jeśli uda się uzyskać kompromis, po rocznym zastoju kogeneracja zyska nowy impuls do rozwoju. Miniony rok okazał się kiepski pod względem rozwoju energii z kogeneracji w Polsce. Na początku 2013 r. wygasł obowiązujący system wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych o mocy poniżej 1 MW, opalanych paliwami gazowymi oraz jednostek innych niż opalane paliwami gazowymi, metanem(...)
»