Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak przedszkola dbają o k(...)

  W połowie lutego zakończył się siedmiomiesięczny program edukacji ekologicznej „Klimatolubne Przedszkolaki”, będący inicjatywą Ministerstwa Środowiska, w realizacji której resortowi partnerowała Fundacja Nasza Ziemia. Celem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości z zakresu ochrony klimatu dzieci w wieku pięciu lat oraz przekazanie im dobrych wzorców zachowań. W ramach trwającego od sier(...)
»

Sejm uchwalił budżet na 2(...)

Wydatki na dwa działy podległe ministrowi środowiska niestety, już tradycyjnie, zmalały o przeszło 20% w stosunku do roku poprzedniego. Pogłębione było to dodatkowo przez prognozowany spadek wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, spadek dochodów spodziewanych i konieczność zmniejszenia wydatków. Musimy się wciąż bronić, aby nie popaść w długi grożące załamaniem gospodarczym i wzrostem inflacji, która dodatkowo rujnuje dłużnika - państwo i jego obywateli. Unia Wolności, którą od kilku miesięcy p(...)
»