Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekrany akustyczne z surow(...)

W drogownictwie ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda, ustawiana na drodze pomiędzy źródłem hałasu a punktem odniesienia. Za przeszkodą tą powstaje obszar o zmniejszonym poziomie dźwięku. Swoją użyteczność ekrany zawdzięczają dwóm podstawowym parametrom fizycznym – izolacyjności akustycznej oraz współczynnikowi pochłaniania dźwięku. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za ilość energii akustycznej, jaka przedostanie się przez sa(...)
»

Pojemniki pod specjalnym (...)

Systemy, które umożliwiają kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmy odbierające odpady oraz monitorowanie zarówno ilości odebranych śmieci, jak i sposobów ich zagospodarowania, są dość powszechnie stosowane w Europie. Jednak w Polsce dopiero zaczyna się je wdrażać. Jakimi doświadczeniami mogą się podzielić krajowi „pionierzy”? Transport i zbiórka odpadów są niezwykle istotnymi elementami systemu gospodarowania odpadami. Najczęściej bowiem ani sortowanie, ani prze(...)
»