Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona wód w statystyce(...)

Tadeusz Sobczyński Społeczeństwo oczekuje, i ma do tego pełne prawo, aby wody naszych rzek odpowiadały co najmniej II klasie czystości. Taki stan gwarantuje bowiem, że można z tych wód korzystać, uprawiać sporty wodne, wędkarstwo, kąpać się bez zagrożenia dla naszego zdrowia. Perspektywa ta jest jednak jeszcze bardzo odległa i zapewne dużo jeszcze wody upłynie w naszych rzekach, zanim będzie można o nich powiedzieć, że są naprawdę czyste. Już od trzydziestu la(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Kwestia dopuszczalności uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego nadal bez rozstrzygnięcia Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt(...)
»