Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, we współpracy z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich oraz Wodociągami Kieleckimi, zorganizowała drugiego dnia Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, które odbywały się 10-12.10.2012 r. w Kielcach, konferencję poświęconą problemowi osadów ściekowych. „Metody zagospodarowania osadów ściekowych – aspekty praktyczne” to konferencja(...)
»

Fundusze dla gmin w świet(...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mają obowiązek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, co wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu ze zbiórką nieselektywną. Możliwość pozyskania środków na te działania stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Środki mogą pochodzić bezpośrednio od przedsiębiorców, od organizacji odzysku lub z NFOŚiGW, jednakże ich uzyskanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. (...)
»