Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Odory i skazenia w kanali(...)

Miarą czystości środowiska jest wielkość stężeń zanieczyszczeń występujących w poszczególnych jego elementach. Stężenie wyraża się stosunkiem ilości zanieczyszczenia do ilości ośrodka, w którym występuje. Podstawowymi jednostkami stężenia zanieczyszczeń powietrza są mg/m³ i g/m³. Jednostki te odnoszą się zarówno do lotnych (gazów), jak i stałych (pyłów zawieszonych) zanieczyszczeń. Stężenia zanieczyszczeń występujących w powietrzu atmosferycznym są zależne od gęstości zaludn(...)
»

Koncepcja funkcjonalno-uż(...)

Istotą projektu realizowanego w Płocku jest integracja istniejących systemów informatycznych, rejestrów i baz danych oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań. Systemy te poprzez współpracę między sobą pozwolą na uzyskanie efektu poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Opracowanie tytułowej koncepcji, która powstała w lipcu br., można postrzegać dwojako. Po pierwsze, jako element realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalneg(...)
»