Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Robert Smithson - artysta(...)

Jednym z rezultatów powojennego ruchu ekologicznego było rozwinięcie się nowego prądu, nazywanego sztuką ziemi (land art). Zwrot sztuki ku naturze był szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych już od połowy lat 60. XX w. Jak sama nazwa wskazuje, terenem działań artystycznych, a także ich tworzywem stała się ziemia. Artyści, kreując zazwyczaj proste, ale o silnym wyrazie dzieła, manipulowali naturalnymi atutami przyrody (światłem, cieniem, wodą itp.). Ar(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Celem artykułu jest krótkie scharakteryzowanie liczebności i statusu przydomowych oczyszczalni ścieków w trzech krajach UE: Francji, Niemczech oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  W każdym z tych państw liczba POŚ-ów jest większa niż w Polsce i były one tam stosowane znacznie wcześniej niż u nas. Dlatego też możemy i powinniśmy korzystać z doświadczeń firm oraz urzędów zagranicznych, które uporały się już z wieloma problemami, w Po(...)
»