Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Myślę, więc segreguję(...)

Zagospodarowanie bioodpadów to temat na czasie. Do końca 2010 r. Polska ma ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do 75% całkowitej ich masy, a do końca 2013 r. – do 50%. Już teraz wiadomo, że poziom ten będzie trudny do osiągnięcia, tym bardziej że wiele gmin dopiero rozpoczęło poszukiwanie rozwiązań technologicznych umożliwiających w większej skali zagospodarowanie tej grupy odpadów. Ogromne problemy sprawia organ(...)
»

Warunki działania stacji (...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Poniższy artykuł skierowany jest do osób aktualnie prowadzących stacje demontażu samochodów i zamierzających uruchomić taką działalność oraz do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i innych związanych z tą działalnością. Zaprezentowanie warunków działania przedsiębiorstw zajmujących się demontażem samochodów ma na celu także przybliżenie tej działalności dla operatorów wymienionych w dyrektywie 2000/53/EC, takich jak produc(...)
»