Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Czas ukrócić wypaczenia(...)

Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) mają się stać jednym z najważniejszych elementów nowego systemu gospodarki odpadami. Warto więc było wziąć udział w tegorocznej Konferencji „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” w Elblągu (7-9 maja), podczas której przegląd najlepszych technicznie rozwiązań był przeplatany z dyskusjami o kształtowaniu się nowej, „porewolucyjnej” rzeczywistości. W zamierzeniu organizatorów (spółki Abrys) w trakci(...)
»

Od uzdatniania do oczyszc(...)

Koniec roku to czas planowania budżetu i działań na najbliższe dwanaście miesięcy. Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele spółek zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków zastanawia się także nad organizacją wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności. Ważne jest bowiem kształtowanie postaw mieszkańców związanych z racjonalną gospodarką wodną i ochroną wód. Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zainteresowane działaniami edukacyjnymi w tym za(...)
»