Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-8
  DRUKUJ

W podpisanej przez prezydenta RP ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, zdaniem KIGO, znajduje się jedno kontrowersyjne rozwiązanie.

KIGO popiera kierunek zmian prawnych w podpisanej przez prezydenta RP Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednakże negatywnie ocenia wprowadzoną w ostatniej chwili poprawkę, która eliminuje możliwość stosowania zamówień in house na terenach niezamieszkałych. Po pierwsze, poprawka ta jest sprzeczna z celami i brzmieniem dyrektyw „odpadowych”. Po drugie, zaproponowane rozwiązanie, powodujące podział zastosowania zamówień in house w gospodarce odpadami na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych, spowoduje liczne trudności i problemy organizacyjne. Mogą one dotyczyć przede wszystkim pr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus