Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Wpływ promocji energii el(...)

Jako podstawowy argument przemawiający za rozwojem energetyki odnawialnej, wysuwa się najczęściej zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak nie należy zapominać również o jej wpływie na gospodarkę. Dla wspólnej gospodarki krajów Unii Europejskiej UE niezwykle istotne znaczenie posiada przełożenie sukcesów technologicznych na wzrost produktu krajowego brutto. Polityka i wiążące regulacje prawne UE zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju, co oznacza harmonijne(...)
»

Krok po kroku(...)

Zbliżający się termin wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej nakłada na podmioty korzystające ze środowiska nowe obowiązki. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne jest nie tylko dokonanie zmian w prawie krajowym, ale także w filozofii podejścia do ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest zrozumienie, że podejmowane w Polsce działania, skierowane na poprawę stanu środowiska, dają wymierne korzyści dla wszystkich i nie powinny być postrzegane wyłącznie jako spełnieni(...)
»