Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Strategia „Europa 2020” a(...)

Strategia „Europa 2020” to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r. i zmodyfikowaną pięć lat później strategię lizbońską.  Dziś już wiemy, że nie dało się osiągnąć zakładanych w strategii lizbońskiej celów. Wobec tego przygotowano nowy dokument – „Europa 2020”, stanowiący wizję społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI w. W celu realiza(...)
»

Informacje z zagranicy(...)

UE energetycznie bezpieczna Współpraca między krajami Unii Europejskiej wzmocni jej pozycję w negocjacjach z międzynarodowymi dostawcami energii.UE coraz bardziej uzależnia się od importowanej energii. Potrzebna jest zatem strategia, która pozwoli promować interesy energetyczne Unii w skali międzynarodowej. Z powodu rywalizacji o dostawy ropy, gazu i węgla z zagranicy oraz zakłóceń w dostawach, ceny energii rosną i stają się nieprzewidywalne.W związku z t(...)
»