Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości poprawy stanu (...)

Michał Rudziński Większość zakładów utylizacyjnych posiada przestarzałe technologie przerobu odpadów i redukcji powstających zanieczyszczeń oraz źle zorganizowany system zbiórki (w tym pozyskiwania padliny) i transportu surowca. Na ich kondycję finansową negatywnie wpływa brak odpowiedniej ochrony krajowego rynku produktów, głównie rynku paszowego. Mimo zdecydowanie złej sytuacji branży utylizacyjnej istnieją jednak możliwości poprawy stanu gospodarki odpadami poubojowymi i padliną(...)
»

Nowości branżowe(...)

Karton z certyfikatem Karton PankaPlex, zaprojektowany i stosowany do produkcji naczyń jednorazowych, otrzymał certyfikat potwierdzający możliwość kompostowania gramatur pomiędzy 190 a 240 g/m2. Testy zostały przeprowadzone przez Laboratorium ISEGA, zgodnie z normą europejską EN 13432, określającą program testowy, jak również warunki oraz kryteria oceny, które muszą spełniać opakowania nadające się do kompostowania. Z badań wynika, że kartony PankaPlex ul(...)
»