Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pierwsi „efektywni” wybra(...)

Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. przyczyniła się do uruchomienia systemu świadectw efektywności energetycznej, zwanych białymi certyfikatami. Ustawa nałożyła też obowiązek przedstawienia ich do umorzenia prezesowi URE. Chodzi o następujące grupy przedsiębiorców: przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają odbiorcom końcowym energię, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,(...)
»

W gąszczu paragrafów(...)

Skończyły się wakacje. Również parlamentarne. Z jednej strony szkoda lata, ale z drugiej ożywa nadzieja na prawne rozstrzygnięcia problemów ważnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co prawda wodociągowcy mają świadomość, że świat nie kręci się wokół tylko tej branży, ale słaba to pociecha, tym bardziej że przedsiębiorstwa i gminy, realizujące wielomiliardowe inwestycje dofinansowywane przez UE, stabilnego i dobrego prawa potrzebują szczególnie. I znów muszę wrócić do ustawy br(...)
»