Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Redukcja metali uciążliwy(...)

Substancje palne odpadów komunalnych i wielu rodzajów odpadów przemysłowych można unieszkodliwiać na drodze odgazowania, zgazowania i spalania. Procesy termiczne są najbardziej radykalne, a stałe produkty reakcji są pewne pod względem sanitarnym i można je wykorzystać gospodarczo lub bezpiecznie składować. Jednakże procesy takie muszą być prowadzone w sposób kontrolowany i instalacjach specjalnie do tego celu projektowanych. Termiczna utylizacja paliw z odpadów, zapewniając reduk(...)
»