Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zachodnia pigułka wiedzy (...)

Tym razem to urokliwy Łagów Lubuski stał się miejscem szóstej już Zachodniej Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach 24-26 czerwca br., była firma Amitech. Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi dla tej wciąż rozwijającej się branży. Wiadomo, że na realizację nawet najbardziej dalekowzrocznych projektów potrzebne są pieniądze. O tym, jak skutecznie pozyskiwać ś(...)
»

Próba zbilansowania zyskó(...)

Wpływ autostrady na środowisko Na odcinku autostradowej obwodnicy Poznania od węzła Komorniki do Krzesin powstają ścieki z wód opadowych i roztopowych, które są podczyszczane w systemie dwu- lub trzystopniowym. Zbierane są one szczelnymi kanałami, usytuowanymi w pasie dzielącym (gdy autostrada biegnie po nasypie) lub po obu stronach w poboczu (gdy autostrada biegnie w wykopie).(...)
»