Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bydgoszcz 2013 - trzy dni(...)

Podczas trzech dni trwania podwójnej imprezy targowej – 11. Międzynarodowych Targów Urządzeń i Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Peletu i Brykietu Pellets Expo oraz Międzynarodowych Targów Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz Expo – zaprezentowało się ok. 55 wystawców z kraju i zagranicy. Około 10 firm to wystawcy od samego początku uczestniczący w tym wydarzeniu, przy czym co roku zaskakują nowymi produktami. Są kreatywni, szukają innowacyjnych technologii i rozwią(...)
»

Przyjęto ustawę o odnawia(...)

Sejm RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii z OZE regulowany był ustawą Prawo energetyczne. Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, rozpatrzeniu jego ewentualnych poprawek przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe rozwiązania w zakresie wsparcia energii elektrycznej ze źródeł (...)
»