Wszystkie artykuły w kategorii: "Unijne echa"

Polecane artykuły:

Prawo ochrony środowiska(...)

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska odracza widmo kar środowiskowych za zrzut ścieków Na łamach grudniowego numeru „Wodociągów-Kanalizacji” (Modernizacja oczyszczalni ścieków w nowych uwarunkowaniach prawnych, nr 12/2015) informowaliśmy o sankcjach, jakie grożą gminom w przypadku nieprzeprowadzenia wymaganych modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi zwłaszcza o wymagania wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków kom(...)
»

(...)

Złożony rynek pracy  W ubiegłym roku Parlament Europejski przytoczył raport oceniający przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która mogłaby stworzyć od 1,2 do 3 mln nowych miejsc pracy  do 2030 r. Komisja Europejska zastosowała węższą definicję i przewidziała, że GOZ stworzy do 170 tys. miejsc pracy  „na wszystkich poziomach umiejętności” w Europie do 2030 r.  Jednak jak wynika z ostatniego raportu, obietnica Komisji wy(...)
»