Wszystkie artykuły w kategorii: "Unijne echa"

Polecane artykuły:

Metody oczyszczania ściek(...)

Środki lecznicze mogą przedostawać się do wód powierzchniowych i podziemnych na wiele sposobów, przede wszystkim wraz ze ściekami bytowymi z gospodarstw domowych, jako ścieki czarne z misek ustępowych oraz wskutek utylizacji przeterminowanych leków w umywalkach lub toaletach. Za duży ładunek farmaceutyków w ściekach odpowiadają oczywiście szpitale. Substancje te wraz ze ściekami komunalnymi trafiają do centralnych oczyszczalni ścieków, a potem do odbiorników1(...)
»

Fachowy chaos(...)

Chciałbym odnieść się do artykułu „Maszyny w instalacjach kompostowania – systemy napowietrzania”, zamieszczonego w „Przeglądzie Komunalnym” 4/2009. Moją ponad 30-letnią pracę zawodową poświęciłem niemal wyłącznie obróbce odpadów komunalnych i ich kompostowaniu – zaczynając od wspomaganych maszynowo technologii, poprzez nieuniknione technologicznie błędy rozwojowe, na inteligentnych programach sterujących on-line procesami rozkładu b(...)
»