Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Większe stawki opłat!(...)

Z dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, które określone zostały przez trzy Rozporządzenia Rady Ministrów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU Nr 120, poz. 1284). Określa stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, roczne stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku dla niektórych ich rodzajów oraz odpady, za które wytwarzający je nie (...)
»

Zielone akcenty miast(...)

Tereny zieleni w mieście są niezwykle istotnym elementem krajobrazu kulturowego, nie tylko ze względu na estetyczny wizerunek miast, ale również z uwagi na wartości użytkowe, społeczne oraz ekologiczne. Zrównoważony rozwój miasta jest możliwy tylko wówczas, gdy spełnia ono wymagania i potrzeby jego mieszkańców. Za jeden z ważniejszych elementów odpowiedzialnych za kształtowanie wysokiej jakości środowiska zamieszkania, wypoczynku i rekreacji jest uznawana obecność (...)
»