Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Polski debiut, czyli IAH 2010 Jakość wód podziemnych, czynniki powodujące ich zanieczyszczenie oraz zarządzanie zasobami tych wód, zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, to tylko niektóre tematy Światowego Kongresu Hydrogeologicznego IAH 2010. Będzie się on odbywał już po raz trzydziesty ósmy, ale w Polsce zorganizowany zostanie po raz pierwszy. – Światowe kongresy hydrologiczne, objęte patronatem Internati(...)
»

Błędne interpretacje(...)

Wciąż żywe są pomysły zmierzające do zniesienia zawartego w przepisach Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) obowiązku stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) procedur przetargowych przy udzielaniu zleceń spółkom komunalnym, w których posiadają one 100% udziałów. Dlatego Polska Izba Gospodarki Odpadami zleciła przygotowanie opinii prawnej na ten temat. (...)
»