Raporty o.o.ś. po nowemu

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-7
  DRUKUJ

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wymogów formalnych, jakie stawia się autorom raportów i prognoz ocen oddziaływania na środowisko. Co się zmieni?

Wykonanie raportu czy prognozy oceny oddziaływania na środowisko w pewnym czasie w Polsce rezerwowano tylko dla uprawnionych do tego ekspertów. Zgodnie z Ustawą z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU nr 3, poz. 6), autorem takich opracowań mógł być tylko uprawniony biegły. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 16 września 1998 r. w sprawie biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (DzU nr 122, poz. 806) określiło szczegółowe zasady nadawania uprawnień biegłym.

Rys historyczny

[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus