Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Koncesja nieco znowelizow(...)

W większości prowadzonych w kraju postępowań o przyznanie koncesji na roboty budowlane lub usługi wystąpiły trudności interpretacyjne na styku Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, z późn. zm.) i Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – P.z.p.). Stąd też ustawodawca precyzuje przepisy dotyczące niektórych procesów i pojęć występujących w tego typu transakcjach, co powinno ułatwić (...)
»

O nastrojach wśród średni(...)

O nastrojach wśród „średnich” wytwórców energii z wiatru „Towarzysze! Stoimy nad przepaścią. Przyszedł czas, by zrobić wielki krok do przodu!”. Znane od lat słowa Władysława Gomułki wydają się pasować do aktualnych nastrojów wśród „średnich” wytwórców na rynku energetyki wiatrowej w Polsce. Mówiąc o polskim rynku energii wiatrowej, należy każdorazowo wyraźnie dookreślać, o jakim segmencie wytwórców tego rynku rozmawiamy. Trzeba bowiem sob(...)
»