Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Kryteria wyboru najkorzys(...)

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm. – P.z.p.), „zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” Natomiast w myśl art. 91 ust. 2 P.z.p., „kryteriami oceny ofert są cena albo cena i(...)
»

Ogrody w tropikach(...)

Poskromienie roślin w klimacie tropikalnym jest niezmiernie trudne, a utworzenie jakiegokolwiek dużego ogrodu czy parku wręcz niemożliwe. Z tego względu na Filipinach spotkać można jedynie małe ogrody tropikalne lub duże naturalne parki. Ewenementem na skalę światową są ogrody tarasowe, na których uprawia się ryż. Dzisiejsze ogrody Filipin to niewielkie założenia zieleni znajdujące się w przestrzeni publicznej i tworzące parki śródmiejskie lub małe, prywatne ogródki znajdujące się w(...)
»