Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Informator(...)

9,9 mln euro dla Małopolski Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej oceniła projekty, których celem jest wdrożenie kompleksowego programu z zakresu ochrony środowiska. Z 39 projektów zgłoszonych do dofinansowania wybrano sześć, przy czym projekt „Małopolska w zdrowej atmosferze” oceniono najwyżej. Na jego realizację Małopolsce przyznano ponad 9,9 mln euro. Województwo małopolskie realizuje program głównie we współpracy z gminami, które chcą(...)
»

Spalarnia – element(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/76 o spalaniu odpadów, a w ślad za nią polskie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji wprowadzają jednorodne wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – m.in. ze wszelkich instalacji spalania odpadów. W dokumentach tych wyznaczone są odpowiednie wartości graniczne emisji dla pyłów, grupy zanieczyszczeń nieorganicznych, (...)
»