Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

PPP – sposób na efektywne(...)

Idea partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), stosowana z powodzeniem w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech, ma szansę stać się remedium na skutki globalnej recesji. Na gruncie polskim wdrożenie zasad współpracy PPP ma także na celu przełamanie barier, takich jak brak zaufania pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym oraz niebezpieczeństwo podejrzeń o korupcję. Do efektywnej realizacji PPP na gruncie polskim potrzebne są następujące narzędzia: regulacje prawne i i(...)
»

Od redaktora(...)

Obserwujemy rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych organizowaniem dla swoich klientów kampanii dotyczących edukacji ekologicznej. Działania edukacyjne podejmują już nie tylko te największe firmy, ale coraz częściej przedsiębiorstwa obsługujące mniejsze miasta i tereny wiejskie. Do nich wszystkich skierowany jest konkurs „Głośna woda”, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej Zielonalekcja.pl. Zachęcamy wszystkie firm(...)
»