Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami "

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Niezależny koncern Pionierską technologię recyklingu miedzi z pojazdów opracowała Toyota Motor Corp. To krok koncernu w kierunku uniezależnienia się od ograniczonych w przyszłości dostaw miedzi. Według szacunków podanych przez firmę, światowe zasoby miedzi mogą się wyczerpać już za 40 lat. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich technologii recyklingu metalu z samochodów. Do tej pory dokonywano tego ręcznie, a ze względu na niskie koszty siły roboczej w Chinac(...)
»

Geograficzne systemy info(...)

Nadzór sanitarny, w tym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, to kontrola zgodności stanu faktycznego z określonymi przepisami. Jest ona realizowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm.) określa, iż zaopatrzenie w wodę do spożycia to zadanie własne gminy. Jest ono wykonywane przez przedsiębiorstwa (...)
»