Przestrzeń w planowaniu rozwoju

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-7
  DRUKUJ

Od początku polskich zmian ustrojowych konsekwentnie demontowany jest system planowania przestrzennego. Dzieje się to w imię fałszywie pojmowanych interesów publicznych lub wadliwych interpretacji co do źródeł barier w procesach budowlanych.

Uruchomione w patologicznym systemie prawnym gry interesów, powiązane ze spekulacjami na rynku nieruchomości, zawłaszczeniem przestrzeni i przejmowaniem w całości renty gruntowej przez sektor prywatny osiągają wielkie rozmiary, a próby reform są blokowane lub wypaczane przez silne grupy nacisku. Kolejne zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym czy innych aktów prawa materialnego ze sfery gospodarki przestrzennej pogłębiają patologię funkcjonowania tej sfery.

Nowy model planowania

Łatwo postulować potrzebę wzmocnienia planowania p [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus